Эта опция сбросит домашнюю страницу этого сайта. Восстановление любых закрытых виджетов или категорий.

Сбросить

Оцінка ситуації і прийняття рішень в психології


Опубликованно 05.12.2018 00:30

Оцінка ситуації і прийняття рішень в психології

Психологія прийняття рішень - це внутрішня структура процесу виявлення і вибору альтернатив на основі цінностей, уподобань і переконань особи, що робить вибір.

Цей процес розглядатися як діяльність по вирішенню проблем, завершений вибором, який вважається оптимальним або принаймні задовільним. Цей процес може ґрунтуватися на явних або неявних знаннях і переконаннях. Знання

Неявне знання може бути отримане шляхом досвіду або роздуми. Це може бути щось, що ви не можете виразити словами.

Безпосереднє (очевидне) знання часто використовується для заповнення прогалин у складних процесах прийняття рішень. Зазвичай обидва цих типу знань, неявні та явні, використовуються в процесі вибору в зв'язці один з одним. Явні знання з меншою ймовірністю призводять до важливих рішень, але процес, якому присвячена ця стаття, досить часто залежить від знань, отриманих на основі досвіду.

Коротка суть

Основна частина процесу прийняття рішень в психології) включає аналіз кінцевого набору альтернатив, описаних в термінах оціночних критеріїв. Тоді завдання може полягати в ранжируванні цих альтернатив з точки зору того, наскільки вони привабливі для осіб, що роблять вибір. Інший завданням може бути пошук найкращої альтернативи або визначення відносного загального пріоритету кожної альтернативи (наприклад, якщо вони обидві являють собою несумісні проекти, які залежать від обмежених коштів), коли всі критерії розглядаються одночасно.

Вивченням таких проблем займається наука багатокритеріального аналізу рішень. Ця область знань завжди приваблювала інтерес багатьох дослідників і практиків і раніше обговорюється на високому рівні, оскільки в ній існує безліч методів, які можуть допомогти людям у нелегкому процесі вибору між двома або більше альтернативами. Значення

Логічне прийняття рішень є важливою частиною всіх наукових дисциплін, де фахівці застосовують свої знання в певній галузі для того, щоб що-небудь робити. Наприклад, прийняття медичних рішень часто пов'язане з діагнозом і вибором відповідного лікування. Але натуралістичні дослідження по цій темі, показують, що в ситуаціях з більш обмеженим часом, більш високими ставками або підвищеним шансом на помилку експерти можуть робити інтуїтивний вибір, ігноруючи структуровані підходи. Вони можуть дотримуватися прийнятої за замовчуванням стратегії, яка відповідає їхньому досвіду й узгоджується з загальними напрямами дій, без зважування альтернатив. Вплив ззовні

Навколишнє середовище може певним чином вплинути на психологію методів прийняття рішень. Наприклад, екологічна складність (коли незрозуміло, який вибір буде найбільш ефективним) є чинником, що впливає на когнітивну функцію. Складне середовище - це середовище з великою кількістю різних можливих станів, які змінюються (або зовсім зникають з часом. Дослідження, проведені в Університеті Колорадо, показали, що більш складні середовища корелюють із більш високою когнітивною функцією. Це означає, що рішення може впливати розташування.

В ході одного експерименту була виміряна складність вибору за кількістю дрібних предметів та приладів у кімнаті (середовищі). У простий кімнати було менше таких речей. На когнітивну функцію у значній мірі вплинула більш високий ступінь складності навколишнього середовища, що сприяло розвитку навичок аналізу ситуації і формування кращого вибору з можливих.

Проблема аналізу

Важливо розрізняти аналіз проблем і прийняття рішень. Традиційно стверджується, що спочатку необхідно проаналізувати проблему, щоб інформація, зібрана в цьому процесі, могла використовуватися для того, щоб робити якийсь осмислений вибір.

Параліч аналізу - це стан надмірного аналізу (або надмірного осмислення) ситуації, коли вибір або дія ніколи не здійснюється або постійно відкладається, фактично паралізуючи і людини, і ситуацію. У психології прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях цей параліч вважається найгіршим з усього, що може бути. Раціональність та ірраціональність

В економіці вважається, що якщо люди розумні і вільні приймати власні рішення, то вони будуть поводитися згідно з теорією раціонального вибору. Вона свідчить, що людина послідовно робить вибір, який призводить до найкращій ситуації для самого себе, з урахуванням всіх наявних міркувань, включаючи витрати і вигоди. Раціональність цих міркувань визначається з точки зору самої людини, тому вибір не є ірраціональним тільки тому, що хтось вважає його сумнівним. Подібними проблемами займається психологія вибору і прийняття рішень.

У дійсності, однак, є деякі чинники, які впливають на людей і змушують їх робити ірраціональний вибір, наприклад, вибирати суперечливі варіанти, коли люди стикаються з однією і тією ж проблемою, сформульованою двома різними способами.

Один з найбільш відомих методів психології прийняття рішень - теорія суб'єктивної очікуваної корисності, в якій описується раціональне поведінка особи, що робить вибір.

Раціональне роблення вибору часто грунтується на досвіді, і існують теорії, здатні застосувати цей підхід на перевірених математичних підставах, щоб суб'єктивність була зведена до мінімуму, наприклад, теорія оптимізації сценаріїв. Групове прийняття рішень (психологія)

У групах люди здійснюють спільну дію за допомогою активних і складних процесів. Зазвичай вони складаються з трьох етапів: початкові переваги виражаються членами групи; члени групи обмінюються інформацією про ці уподобання; нарешті, учасники об'єднують свої погляди і приймають спільне рішення про те, як вирішити цю проблему.

Хоча ці кроки щодо тривіальні судження часто спотворюються когнітивними і мотиваційними упередженнями.

Психологія групового прийняття рішень - це вивчення ситуації, в якій люди колективно роблять вибір з декількох альтернатив. Вибір в такому разі більше не відноситься ні до одного конкретній людині, адже кожен є членом групи. Це пов'язано з тим, що всі індивіди і соціальні групові процеси, такі як соціальне вплив, сприяють результату. Вибір, делаемый групою, часто відрізняються від вибору, зробленого окремими особами. Групова поляризація - один з яскравих прикладів: групи схильні робити вибір, який більш екстремальний, ніж той, який роблять окремі індивідууми. Нижче ви прочитаєте більше про процес прийняття групового рішення в соціальній психології. Відмінності і їх вплив

Існує багато суперечок щодо того, чи призводить різниця між колективним та індивідуальним мисленням до кращим або гіршим результатами. Згідно ідеї синергії, рішення, що приймаються групою, найчастіше виявляються набагато ефективнішими і правильними, ніж ті, які приймаються однією людиною. Тим не менш, є також приклади, коли вибір, зроблений колективом, був провальним, помилковим. Тому безліч питань з області психології керівника та прийняття управлінських рішень все ще залишаються відкритими.

Фактори, що впливають на поведінку інших груп населення, також впливають на групові дії. Було відзначено, що, наприклад, групи з високим ступенем солідарності схильні швидше робити спільний вибір. Більше того, коли окремі особи роблять вибір у складі групи, існує тенденція проявляти упередженість стосовно обговорення загальновідомої інформації. Соціальна ідентифікація

Вивчення соціальної ідентифікації надихає нас на більш загальний підхід до прийняття рішень у групі, ніж популярна модель групового мислення, яка являє собою лише вузький погляд на подібні ситуації.

Процес і результат

Прийняття рішень в групах іноді розділяється на два окремих елемента - процес і результат. Процес відноситься до груповим взаємодіям. Деякі з цих ідей включають в себе створення коаліцій серед учасників, а також вплив і переконання учасниками один одного. Використання демагогії та інших політичних прийомів у таких ситуаціях часто оцінюється негативно, але це шанс розібратися з ситуаціями, коли учасники знаходяться в конфлікті один з одним, існують взаємні залежності, яких не можна уникнути, не існує якихось нейтральних наглядових органів і т. д. Системи і технології

На додаток до різних процесів, що впливає на психологію прийняття рішень, групові системи підтримки вибору (GDSS) можуть мати різні правила. Правило прийняття рішень - це дуже часто є протокол GDSS, який використовує група для вибору альтернатив при плануванні сценаріїв. Ці протоколи часто зберігаються на комп'ютері в різних просунутих корпораціях. Правила

Множинне керівництво (відсутність єдиного лідера) і диктатура, як дві полярні крайності, менш бажані в якості правил цього соціального процесу, оскільки вони не вимагають участі більш широкої групи для визначення вибору, і все зав'язується виключно на волі однієї особи (диктатора, авторитарного лідера і т. д.), або, у випадку множинного управління, з волі бездумного більшості. У другому випадку відсутність зобов'язань з боку окремих осіб у групі може бути проблематичним на етапі реалізації зробленого вибору.

Не існує досконалих правил в цьому питанні. В залежності від того, як правила реалізуються на практиці і в якійсь конкретній ситуації, це може призвести до моментів, коли рішення зовсім не приймається, або коли прийняті варіанти виявляються несумісні один з одним. Плюси і мінуси

Є сильні і слабкі сторони кожної з перерахованих вище схем соціальних рішень. Делегування економить час і є хорошим методом розв'язування конфліктів і проблем середньої важливості, але ігноруються учасники можуть негативно реагувати на подібну стратегію. Усереднення відповідей розмиває екстремальні думки деяких учасників, але остаточний вибір може розчарувати багатьох з них.

Вибори або голосування є найбільш послідовною схемою для здійснення вибору на вищому рівні, і вона вимагає найменшої кількості зусиль. Однак голосування може призвести до того, що переможені члени команди відчувають себе відчуженими і неохоче змушують себе миритися з волею більшості. Схеми консенсусу більш глибоко залучають членів групи і, як правило, призводять до високих рівнів солідарності. Але групі може бути складно досягти таких рішень.

При прийнятті рішень у груп є багато переваг і недоліків. Групи, за визначенням, складаються з двох або більше осіб, і з цієї причини, природно, мають доступ до більшої інформації і володіють більшою здатністю обробляти цю інформацію. Тим не менш вони також мають низку зобов'язань для здійснення вибору, таких як вимога більшого часу на обдумування і, внаслідок цього, схильність до необдуманих або неефективним вчинків.

Деякі проблеми також настільки прості, що процес групового прийняття рішення призводить до безглуздих ситуацій, коли, фігурально висловлюючись, на кухні стає занадто багато кухарів: при роботі над такими тривіальними і побутовими проблемами зайве завзяття членів групи може призвести до загальної невдачі. Це одна з головних проблем прийняття групових рішень в соціальній психології. Роль комп'ютерів

Ідея використання комп'ютеризованих систем підтримки свого часу пропонувалася Джеймсом Майндом для знищення людських помилок. Однак він зазначає, що події, які відбулися після аварії на «Трьох милях» (найбільша катастрофа в історії комерційної атомної енергетики США), не вселяли впевненість в ефективності деяких форм вибору, здійснюваного системами. При деяких аваріях на виробництві незалежні системи відображення параметрів безпеки часто підводили.

Програмне забезпечення для прийняття рішень має важливе значення в роботі автономних роботів, а також у різних формах активної підтримки для промислових операторів, дизайнерів та менеджерів.

З-за великого числа міркувань, пов'язаних з труднощами вибору, були розроблені комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень (DSS), щоб допомогти людям у розгляді наслідків різних способів мислення. Вони можуть допомогти знизити ризик людських помилок. DSS, які намагаються реалізувати деякі когнітивні функції вибору, називаються інтелектуальними системами підтримки (IDSS). Активна інтелектуальна програма такого роду є важливим інструментом для розробки складних інженерних систем і управління великими технологічними та бізнес-проектами. Перевага групового вибору

Групи володіють великими інформаційними та мотиваційними ресурсами і, отже, можуть перевершити окремих людей. Однак вони не завжди досягають свого максимального потенціалу. Групи часто не мають належних навичок комунікації між учасниками. Це означає, що членам групи не вистачає навичок, необхідних для чіткого вираження своїх думок і бажань.

Непорозуміння між членами колективу може бути результатом обмежень в обробці інформації та хибних звичок сприйняття окремих учасників. У тих випадках, коли окрема людина (лідер) контролює групу, це може перешкодити іншим внести свій внесок у загальну справу. Це одна з аксіом психології ризику і прийняття рішень.

Максимизаторы і задоволнювачі

Герберт А. Саймон придумав фразу «обмежена раціональність», щоб висловити думку про те, що психологія здійснення вибору однією людиною обмежена доступною інформацією, доступним часом і здатністю обробки інформації одним мозком. Подальші психологічні дослідження виявили індивідуальні відмінності між двома когнітивними стилями: максимизаторы намагаються прийняти найоптимальніше рішення, тоді як задоволнювачі просто намагаються знайти варіант, який є «досить гарним».

Максимизаторы, як правило, довше приймають рішення у зв'язку з прагненням максимізувати результат у всіх відносинах. Вони також найчастіше шкодують про свій вибір (можливо, тому що вони більш схильні визнавати, що рішення виявилося неоптимальним, ніж задоволнювачі). Інші відкриття

Психолог Деніел Канеман, який популяризував вищезазначені терміни, спочатку запропоновані його колегами Китом Становичем і Річардом Вестом, припустив, що здійснення людиною вибору є результатом взаємодії двох видів когнітивних процесів: автоматичної інтуїтивної системи (званої «Система 1») та раціональної системи (званої «Система 2»). Система 1 являє собою спонтанний, швидку та ірраціональну систему прийняття рішень, а система 2 - розважлива, повільна і пов'язана зі свідомим роздумом.

Стилі і методи прийняття рішень в інженерній психології були розроблені Ароном Каценелинбойгеном, засновником теорії схильності. У своєму аналізі стилів і методів він згадував гру в шахи, кажучи, що та розкриває різні стратегії, зокрема, створення методів, які можуть бути застосовні до інших, більш складних систем. Психологія оцінки та прийняття рішень в деякому роді теж нагадує гру. Висновок

Труднощі вибору - дуже важлива та актуальна тема для сучасного суспільства, без вивчення якої неможливо обійтись. Завдяки цій статті ви зрозуміли, що таке психологія прийняття рішень, як вона влаштована, і що з цього приводу думають кращі в світі фахівці. Автор: Сордес Блэкфорд 2 Грудня, 2018


banner14

Категория: Развлечения

Оцінка ситуації і прийняття рішень в психології


Написать комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.